DAY NGHỀ

✪✪✪ LỚP TRANG ĐIỂM CÁ NHÂN:

➛Th ời gian học : 1 tuần

➛ Học phí : 1.500.000 VNĐ

---------------

✪✪✪ LỚP TRANG ĐIỂM CÔ DÂU & TÓC CHUYÊN NGHIỆP

➛ Thời gian : 3-4 tháng

➛Học phí : 15 .000.000 VND

✪✪✪ LỚP HỌC NÂNG CAO :

➛ MAKE UP : 8.000.000VND

➛ HỌC TÓC : 8.000.000VND

➛THỜI GIAN : 2 tháng

---------------

✪✪✪ LỚP HỌC CHỤP ẢNH

➛ Thời gian học : 3 tháng

➛ Học phí : 18 triệu

---------------

✪✪✪ LỚP HỌC PHOTOSHOP:

➛Thời gian học : 2 tháng

➛ Học phí : 15 triệu

---------------

By: Sophia wedding.

Bảng giá

  • STUDIO - PHỐ CỔ 2

    ✪✪✪ LỚP TRANG ĐIỂM CÁ NHÂN:

    ➛Th ời gian học : 1 tuần

    ➛ Học phí : 1.500.000...

//