siêu khuyến mại

✪ [ GIẢM ĐẾN 70% #COMBO TRỌN GÓI ALBUM PHIM_TRƯỜNG -#SMILEY VILLE - #CAFE TRILL - THẢO NGUYÊN HOA ] ✪

----------------✰✰✰

✪✪✪ KHUYẾN MẠI 1 ==>【 Giá 】: 3.990.000Đ

✪ Tặng vé vào cổng và taxi đi lại Phim trường #SMILE_VILLE - Hotel Metropole - Tràng tiền - Nhà hát lớn - Hồ Gươm -Vườn Hoa con cóc

HoặcTặng vĩnh viễn 01_bộ VEST mới 100%

Hoặc Tặng 01_lần_trang_điểm ngày cưới

➛ 01 Album 20x30 Đẹp và Sang Trọng

➛ Bìa Mica tràn khổ

➛ 02 ảnh (50×75) Tráng Gương

➛ 01 ảnh (20×30) Tráng Gương

➛ 01 váy ngày cưới tùy chọn

➛ 01 áo dài ăn hỏi

➛ 07 áo dài đỡ tráp

➛ 07 cavat

➛ 02 lần trang điểm ngày cưới và ăn hỏi tại cửa hàng

➛ 01 đĩa full HD và 02 DVD ảnh lồng nhac kỹ xảo 3 D

➛ Trả toàn bộ file gốc và file đã chỉnh sửa

✪ Qúy khách không chụp phim trường SMILE VILLE mà chọn lấy vest thì chọn 1 trong những điểm chụp sau

➛ 01. Miễn phí chụp tại phim trường CHERRY LAND

➛ 02. Kim mã – Hồ Gươm – Vườn Hoa Con Cóc – Nhà Hát Lớn- K/s Metropole

➛ 03. Vườn Hoa Bách Nhật – Hồ Tây – Chùa Kim Liên – K/s Intercontinenal

➛ 04. Bãi Đá – Vườn Hoa – Hồ Tây – Chùa Kim Liên – K/s Intercontinenal

--------------♡♡♡---------------

✪✪✪ KHUYẾN MẠI 2 ==> CHỈ CÒN : 5.500.000Đ

✪ Tặng ngay 01_bộ vest mới 100%/Tặng 01_lần_trang_điểm ngày cưới tại nhà

✪ Tặng chi phí đi lại và vé vào cửa tai 1 trong những điểm chụp sau

➛ Cung đường 1 : Phim trường SMILE VILLE - Hotel Metropole - Tràng tiền - Nhà hát lớn - Hồ Gươm -Vườn Hoa con cóc

➛ Cung đường 2 : Vườn nhãn + Nhà Hát lớn + Bờ Hồ + Hotel Metropole + Tràng Tiền

➛ Cung đường 3 : THẢO NGUYÊN HOA + Nhà Hát lớn + Bờ Hồ + Hotel Metropole + Tràng Tiền

➛ Cung đường 4:Phim Trường CHERY LAND+ - Hotel Metropole - Tràng tiền - Nhà hát lớn - Hồ Gươm -Vườn Hoa con cóc

✪ TẶNG 01 BỘ KHUNG CHỮ LOVE

➛ 01 Album cỡ (25×38) công nghệ châu âu

➛ Tặng bìa album mica

➛ 02 ảnh (60x90) or 03 ảnh (50×75) TRÁNG GƯƠNG

➛ 01 ảnh (20×30) tráng gương

➛ 01 váy ngày cưới tùy chọn

➛ 01 áo dài ăn hỏi

➛ 07 áo dài đỡ tráp

➛ 07 cavat

➛ 02 lần trang điểm ngày cưới và ăn hỏi tại cửa hàng

➛ 02 DVD + 1 Đĩa FULL HD ảnh lồng nhac kỹ xảo 3 D

➛ Trả toàn bộ file gốc và file đã chỉnh sửa

➛ Khi chụp cô dâu được thay 3-4 trang phục tự chọn, , chú rể 2 bộ vest nhập ngoại

---------------♡♡♡---------------

 

✪✪✪ KHUYẾN MẠI 3 ==> CHỈ CÒN : 5.990.000Đ

✪ Tặng trang điểm tại nhà bán kính 80km

✪ Tặng chi phí đi lại và vé vào cửa tai 1 trong những điểm chụp sau

➛ Cung đường 1 : Phim trường SMILE VILLE - Hotel Metropole - Tràng tiền - Nhà hát lớn - Hồ Gươm -Vườn Hoa con cóc

➛ Cung đường 2 : Vườn nhãn + Nhà Hát lớn + Bờ Hồ + Hotel Metropole + Tràng Tiền

➛ Cung đường 3 : THẢO NGUYÊN HOA + Nhà Hát lớn + Bờ Hồ + Hotel Metropole + Tràng Tiền

➛ Cung đường 4:Phim Trường CHERY LAND+ - Hotel Metropole - Tràng tiền - Nhà hát lớn - Hồ Gươm -Vườn Hoa con cóc

✪ TẶNG 01 BỘ KHUNG CHỮ LOVE

➛ 01 Album cỡ (25×38) công nghệ châu âu

➛ Tặng bìa album mica

➛ 02 ảnh (60x90) or 03 ảnh (50×75) TRÁNG GƯƠNG

➛ 01 ảnh (20×30) tráng gương

➛ 01 váy ngày cưới tùy chọn

➛ 01 áo dài ăn hỏi

➛ 07 áo dài đỡ tráp

➛ 07 cavat

➛ 02 lần trang điểm ngày cưới và ăn hỏi tại cửa hàng

➛ 02 DVD + 1 Đĩa FULL HD ảnh lồng nhac kỹ xảo 3 D

➛ Trả toàn bộ file gốc và file đã chỉnh sửa

➛ Khi chụp cô dâu được thay 3-4 trang phục tự chọn, , chú rể 2 bộ vest nhập ngoại

---------------♡♡♡---------------

 

✪✪✪ KHUYẾN MẠI 4 ==> CHỈ CÒN : 6.500.000Đ

✪ Tặng ngay 01_bộ vest mới 100%/Tặng 01_lần_trang_điểm ngày cưới tại nhà

✪ Tặng chi phí đi lại và vé vào cửa tai 1 trong những điểm chụp sau

➛ Tặng chi phí đi lại và vé vào cửa phim trường SMILE VILLE và quán CAFE TRILL

➛ Tặng chi phí đi lại và vé vào cửa phim trường SMILE VILLE và Thảo nguyên hoa

➛ Tặng chi phí đi lại và vé vào cửa phim trường SMILE VILLE và Vườn nhãn

➛ Tặng chi phí đi lại và vé vào cửa phim trường SMILE VILLE và Bãi đá sông hồng

✪ TẶNG 01 BỘ KHUNG CHỮ LOVE

➛ 01 Album cỡ (20×30) 30 Trang công nghệ châu âu

➛ Tặng bìa album mica

➛ 02 ảnh (60x90) or 03 ảnh (50×75) TRÁNG GƯƠNG

➛ 01 ảnh (20×30) tráng gương

➛ 01 váy ngày cưới tùy chọn

➛ 01 áo dài ăn hỏi

➛ 07 áo dài đỡ tráp

➛ 07 cavat

➛ 02 lần trang điểm ngày cưới và ăn hỏi tại cửa hàng

➛ 02 DVD + 1 Đĩa FULL HD ảnh lồng nhac kỹ xảo 3 D

➛ Trả toàn bộ file gốc và file đã chỉnh sửa

➛ Khi chụp cô dâu được thay 3-4 trang phục tự chọn, , chú rể 2 bộ vest nhập ngoại

---------------♡♡♡---------------

 

✪✪✪ KHUYẾN MẠI 5 ==> CHỈ CÒN : 7.500.000Đ

✪ Tặng ngay 01_bộ vest mới 100%/Tặng 01_lần_trang_điểm ngày cưới tại nhà

✪ Tặng chi phí đi lại và vé vào cửa tai 1 trong những điểm chụp sau

➛ Tặng chi phí đi lại và vé vào cửa phim trường SMILE VILLE và quán CAFE TRILL

➛ Tặng chi phí đi lại và vé vào cửa phim trường SMILE VILLE và Thảo nguyên hoa

➛ Tặng chi phí đi lại và vé vào cửa phim trường SMILE VILLE và Vườn nhãn

➛ Tặng chi phí đi lại và vé vào cửa phim trường SMILE VILLE và Bãi đá sông hồng

✪ TẶNG 01 BỘ KHUNG CHỮ LOVE

➛ 01 Album cỡ (25×38) 30 Trang công nghệ châu âu

➛ Tặng bìa album mica

➛ 02 ảnh (60x90) or 03 ảnh (50×75) TRÁNG GƯƠNG

➛ 01 ảnh (20×30) tráng gương

➛ 01 váy ngày cưới tùy chọn

➛ 01 áo dài ăn hỏi

➛ 07 áo dài đỡ tráp

➛ 07 cavat

➛ 02 lần trang điểm ngày cưới và ăn hỏi tại cửa hàng

➛ 02 DVD + 1 Đĩa FULL HD ảnh lồng nhac kỹ xảo 3 D

➛ Trả toàn bộ file gốc và file đã chỉnh sửa

➛ Khi chụp cô dâu được thay 3-4 trang phục tự chọn, , chú rể 2 bộ vest nhập ngoại

---------------♡♡♡---------------

 

*** KHUYẾN MẠI CHỈ 6 VỚI : 7.990.000Đ

✪ Tặng trang điểm tại nhà bán kính 120km

✪ Qúy khách chọn 1 trong những điểm chụp sau :

➛ Cung đường 1 : Phim trường SMILE VILLE - Hotel Metropole - Tràng tiền - Nhà hát lớn - Hồ Gươm -Vườn Hoa con cóc

➛ Cung đường 2 : Vườn nhãn + Nhà Hát lớn + Bờ Hồ + Hotel Metropole + Tràng Tiền

➛ Cung đường 3 : THẢO NGUYÊN HOA + Nhà Hát lớn + Bờ Hồ + Hotel Metropole + Tràng Tiền

➛ Cung đường 4:Phim Trường CHERY LAND+ - Hotel Metropole - Tràng tiền - Nhà hát lớn - Hồ Gươm -Vườn Hoa con cóc

✪ TẶNG 01 BỘ KHUNG CHỮ LOVE

➛ 01 Album cỡ (25×38) 30 trang công nghệ châu âu

➛ Tặng bìa album mica

➛ 02 ảnh (60x90) or 03 ảnh (50×75) TRÁNG GƯƠNG

➛ 01 ảnh (20×30) tráng gương

➛ 01 váy ngày cưới tùy chọn

➛ 01 áo dài ăn hỏi

➛ 07 áo dài đỡ tráp

➛ 07 cavat

➛ 02 lần trang điểm ngày cưới và ăn hỏi tại cửa hàng

➛ 02 DVD + 1 Đĩa FULL HD ảnh lồng nhac kỹ xảo 3 D

➛ Trả toàn bộ file gốc và file đã chỉnh sửa

➛ Khi chụp cô dâu được thay 3-4 trang phục tự chọn, , chú rể 2 bộ vest nhập ngoại

---------------♡♡♡---------------

 

✪✪✪ KHUYẾN MẠI 6 ==> CHỈ CÒN : 9.900.000Đ

✪Tặng ngay #01_bộ vest mới 100%/tặng ảnh điện cực đẹp

✪ Qúy khách chọn 1 trong những điểm chụp sau :

➛ Cung đường 1 : Phim trường SMILE VILLE - Hotel Metropole - Tràng tiền - Nhà hát lớn - Hồ Gươm -Vườn Hoa con cóc

➛ Cung đường 2 : Vườn nhãn + Nhà Hát lớn + Bờ Hồ + Hotel Metropole + Tràng Tiền

➛ Cung đường 3 : THẢO NGUYÊN HOA + Nhà Hát lớn + Bờ Hồ + Hotel Metropole + Tràng Tiền

➛ Cung đường 4:Phim Trường CHERY LAND+ - Hotel Metropole - Tràng tiền - Nhà hát lớn - Hồ Gươm -Vườn Hoa con cóc.

✪ Tặng #01_lần_trang_điểm ngày cưới tại nhà bán kính 150km

➛ 01 Album cỡ (30×40) 30 TRANG+ bìa Mica tràn khổ

➛ 2 ảnh (70x110)tráng gương

➛ 01 ảnh (20×30) tráng gương

➛ 01 váy ngày cưới tùy chọn

➛ 01 áo dài ăn hỏi

➛ 07 dài đỡ tráp

➛ 07 cavat

➛ 02 lần trang điểm ngày cưới ,ăn hỏi tại cửa hàng

➛ 02 DVD + 1 đĩa FULL HD ảnh lồng nhac kỹ xảo 3 D

➛ Trả toàn bộ file gốc và file đã chỉnh sửa

---------------♡♡♡---------------

 

✪✪✪ KHUYẾN MẠI 7 ==> CHỈ CÒN : 11.900.000Đ

✪ Tặng ngay #01_bộ váy mới 100%

✪ Tặng ngay #01_bộ vest mới 100%

✪ Tặng #01_lần_trang_điểm ngày cưới tại nhà bán kính 200km

➛ 01 Album cỡ (30×45) 30 TRANG+ bìa Mica tràn khổ

➛ 2 ảnh (70x110)tráng gương

➛ 01 ảnh (20×30) tráng gương

➛ 01 váy ngày cưới tùy chọn

➛ 01 áo dài ăn hỏi

➛ 07 dài đỡ tráp

➛ 07 cavat

➛ 02 lần trang điểm ngày cưới ,ăn hỏi tại cửa hàng

➛ 02 DVD + 1 đĩa FULL HD ảnh lồng nhac kỹ xảo 3 D

➛ Trả toàn bộ file gốc và file đã chỉnh sửa

✪✪✪ Qúy khách chọn 1 trong những điểm chụp sau :

➛ Cung đường 1 : Phim trường SMILE VILLE - Hotel Metropole - Tràng tiền - Nhà hát lớn - Hồ Gươm -Vườn Hoa con cóc

➛ Cung đường 2 : Vườn nhãn + Nhà Hát lớn + Bờ Hồ + Hotel Metropole + Tràng Tiền

➛ Cung đường 3 : THẢO NGUYÊN HOA + Nhà Hát lớn + Bờ Hồ + Hotel Metropole + Tràng Tiền

➛ Cung đường 4:Phim Trường CHERY LAND+ - Hotel Metropole - Tràng tiền - Nhà hát lớn - Hồ Gươm -Vườn Hoa con cóc

---------------♡♡♡---------------

------ SOPHIA WEDDING ---

ADD : 131 Cầu Giấy – Hà Nội

ĐT: 04.38339717 - 098.3018668 - 098.926.2030

Email: anhviensophia@gmail.com

http://www.anhvienaocuoi.vn/

By: Sophia wedding.

HỖ TRỢ

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

  • aocuoi.sophia

    Marketing 2

    098.926.2030

  • quyvu131

    Marketing 1

    0983018668

//