BẢNG BÁO GIÁ

DỊCH VỤ TRỌN GÓI

STUDIO - PHỐ CỔ 2
8.990.000 vnđ
 • 01 Album (25x35) 20 Trang
 • (70×110) Tráng Gương
 • 01 váy ngày cưới VIP
 • TẶNG 01 bộ khung
STUDIO - PHỐ CỖ 1
6.990.000 vnđ
 • 01 Album (20x30) 20 Trang
 • TẶNG 01 bộ khung
 • (60×90) Tráng Gương
 • 01 váy ngày cưới
TRỌN GÓI STUDIO CONCEPT Hàn Quốc 2
6.500.000 vnđ
 • TẶNG 01 bộ khung
 • 01 váy ngày cưới VIP
 • 01 Album (25x35) 30 Trang
 • (60×90) Tráng Gương
BẢNH GIÁ CHỤP ẢNH CƯỚI
3.990.000 vnđ
 • Tặng 01_bộ VEST
 • 01 Album 20x30
 • 2 ảnh (60x90)
 • 01 ảnh (20×30)
CHỤP TẠI STUDIO CONCEPT Hàn Quốc 1
5.500.000 vnđ
 • 01 Album (20x30) 20 Trang
 • (60×90) Tráng Gương
 • VÁY CƯỚI VỊP
 • ẶNG 01 bộ khung
Chụp tại Studio CONCEPT Hàn Quốc
4.490.000 vnđ
 • Tặng 01_bộ VEST
 • 01 Album (20x30 )
 • 2 ảnh (60x90)
 • 01 ảnh (20×30)
PHIM TRƯỜNG – PHỐ CỔ 3
9.890.000 vnđ
 • Tặng 01 bộ VEST
 • 01 Album (25x35)
 • 02 ảnh (60×90)
 • 01 váy ngày
PHIM TRƯỜNG – PHỐ CỔ 2
7.990.000 vnđ
 • Tặng 01_bộ VEST
 • 01 Album (25x35)
 • 02 ảnh (70×110)
 • 01 váy ngày cưới
PHIM TRƯỜNG – PHỐ CỔ 1
6.890.000 vnđ
 • Tặng 01_bộ VEST
 • 01 Album (20x30) 20 Trang
 • 02 ảnh (60×90)
 • 01 váy ngày cưới
CHỤP ẢNH PHÓNG SỰ CƯỚI
5.000.000 vnđ
 • 500 - 600 file
 • 100 ảnh 13x18
 • phóng sự cưới
 • chụp ăn hỏi
TRỌN GÓI VIP 3
6.790.000 vnđ
 • Tặng 01_bộ VEST
 • 02 ảnh (60×90)
 • 01 váy ngày cưới tùy chọn
 • 01 Album (20x30)
TRỌN GÓI VIP 4
7.890.000 vnđ
 • chụp tại 5 Garden studio
 • 01 Album (25x38
 • 02 ảnh (60×90)
 • 1 ảnh (20×30)
DAY NGHỀ
15.000.000 vnđ
 • MAKE UP
 • HỌC TÓC
 • THỜI GIAN : 2 tháng
 • 15 .000.000 VND
TRỌN GÓI LUXURY 1
8.500.000 vnđ
 • 01 váy ngày
 • Tặng bìa Mica tràn khổ
 • 01 Album cỡ (20x30)
 • 02 ảnh (50×75)
TRỌN GÓI LUXURY 2
9.990.000 vnđ
 • Tặng 01_bộ VEST
 • 01 Album
 • 02 ảnh (60x90)
 • 01 VÁY ngày cưới
TRỌN GÓI LUXURY 3
11.990.000 vnđ
 • 01 VÁY ngày cướ
 • TẶNG 01 bộ khung
 • 01 Album
 • 02 ảnh (60x90)
TRỌN GÓI CƯỚI TRONG STUDIO
2.490.000 vnđ
 • 02 ảnh (50×75)
 • 01 ảnh (20×30)
 • 01 váy ngày
 • 01 áo dài
TRỌN GÓI LUXURY 4
14.500.000 vnđ
 • 01 VÁY ngày cưới
 • 01 Album Photobook
 • 02 ảnh (60x90)
 • 01 ảnh (20×30)
GÓI CHỤP ẢNH GIA ĐÌNH $ BÉ
650.000 vnđ
 • Tặng 01 ảnh phóng lớn
 • 10 ảnh in 13x18 
 • 01 ảnh để bàn
 • trang điểm, làm tóc
TRỌN GÓI STK 1 (CHỤP TẠI STUDIO)
3.990.000 vnđ
 • 01 Album 20x20
 • 2 ảnh (50x75)
 • 01 ảnh (20×30)
 • 01 váy ngày cưới
TRỌN GÓI NGOẠI THÀNH
9.990.000 vnđ
 • 01 Album cỡ (25×38)
 • 02 ảnh (70×110)
 • 01 váy ngày cưới
 • Tặng bìa Mica
GÓI CÔ DÂU ĐƠN THÂN
690.000 vnđ
 • 10 Kiểu ảnh photoshop
 • 01 váy cưới
 • Giảm 5% cho tốp 03 người
 • Miễn phí trang điểm
TRỌN GÓI STK 1
4.790.000 vnđ
 • Tặng 01_bộ VEST
 • 01 Album (20x30)
 • 02 ảnh (50×75) Lamina
 • 01 ảnh (20×30) Lamina
TRỌN GÓI CHỤP ẢNH BẦU
900.000 vnđ
 • Makeup
 • Chỉnh sửa 10 file
 • chụp ảnh free
 • Trả toàn bộ file
TRỌN GÓI VIP 1
5.890.000 vnđ
 • Tặng 01_bộ VEST
 • 01 Album (25x35)
 • 02 ảnh (60×90)
 • 01 váy ngày cưới tùy chọn
CHỤP ẢNH DOANH NHÂN
699.000 vnđ
 • Trang điểm
 • Làm tóc
 • Tặng 10 kiểu ảnh
 • Miễn trang phục
//