BẢNH GIÁ CHỤP ẢNH CƯỚI

BÁO GIÁ DỊCH VỤ CHỤP ẢNH CƯỚI

———————————

✪✪✪ TRỌN GÓI STK 1 : 3.190.000Đ

( Chụp tại Studio CONCEPT Hàn Quốc )

→ 01 Album 20x20 Đẹp và Sang Trọng

→ 2 ảnh (50x75) Tráng Gương

→ 01 ảnh (20×30) Tráng Gương

→ 01 váy ngày cưới tùy chọn + 01 áo dài ăn hỏi + 07 áo dài đỡ tráp + 07 cavat

→ 01 full HD ảnh lồng nhac kỹ xảo 3 D

→ Trả toàn bộ file gốc và file đã chỉnh sửa

→ Trang phục ngày chụp cô dâu : 03 Váy,áo dài chú rể : 02 Veston

———————————

✪✪✪ TRỌN GÓI STK 2 : 3.990.000Đ

✪ MIỄN phí xe đi lại vé vào cửa chụp tại

Miễn phí chụp tại Phim trường Jeju Pack hoặc Bãi Đá Hồ Tây

✪ Tặng vĩnh viễn 01_bộ VEST mới 100%

→ 01 Album 20x30 Đẹp và Sang Trọng

→ 2 ảnh (60x90) Lamina

→ 01 ảnh (20×30) Lamina

→ 01 váy ngày cưới tùy chọn + 01 áo dài ăn hỏi + 07 áo dài đỡ tráp + 07 cavat

→ 01 full HD ảnh lồng nhac kỹ xảo 3 D

→ Trả toàn bộ file gốc và file đã chỉnh sửa

→ Trang phục ngày chụp cô dâu : 03 Váy,áo dài chú rể : 02 Veston

———————————

✪✪✪ TRỌN GÓI VIP 1: 4.790.000Đ

✪ MIỄN phí xe đi lại vé vào cửa chụp tại

(Smiley villa Miền Đông Nước Anh – Hoặc Santorini Công Viên Yên Sở -

Hoặc Thảo Nguyên Hoa Long Biên hoặc Sydney garden)

✪ Tặng vĩnh viễn 01_bộ VEST mới 100%

→ 01 Album (20x30) Đẹp và Sang Trọng

→ 02 ảnh (60×90) Lamina

→ 01 ảnh (20×30) Lamina

→ 01 váy ngày cưới tùy chọn + 01 áo dài ăn hỏi + 07 áo dài đỡ tráp + 07 cavat

→ 01 full HD ảnh lồng nhac kỹ xảo 3 D

→ Trả toàn bộ file gốc và file đã chỉnh sửa

→ Trang phục ngày chụp cô dâu : 03 -04 Váy,áo dài - 02 Veston

———————————

✪✪✪ TRỌN GÓI VIP 2 : 5.890.000Đ

✪ MIỄN phí xe đi lại vé vào cửa chụp tại

01. Smiley villa Miền Đông Nước Anh - Studio Hàn Quốc

02. Santorini Công Viên Yên Sở - Studio Hàn Quốc

03. Thảo Nguyên Hoa Long Biên - Studio Hàn Quốc

04. Sydney garden - Studio Hàn Quốc

✪ Tặng vĩnh viễn 01_bộ VEST mới 100%

→ 01 Album (25x35) Đẹp và Sang Trọng

→ 02 ảnh (60×90) Lamina

→ 01 ảnh (20×30) Lamina

→ 01 váy ngày cưới tùy chọn + 01 áo dài ăn hỏi + 07 áo dài đỡ tráp + 07 cavat

→ 01 full HD ảnh lồng nhac kỹ xảo 3 D

→ Trả toàn bộ file gốc và file đã chỉnh sửa

→ Trang phục ngày chụp cô dâu : 03 -04 Váy,áo dài - 02 Veston

———————————

✪✪✪ TRỌN GÓI VIP 3 : 6.790.000Đ

✪ MIỄN phí xe đi lại vé vào cửa chụp tại 5 Garden studio

✪ Tặng vĩnh viễn 01_bộ VEST mới 100%

→ 01 Album (20x30) Đẹp và Sang Trọng

→ 02 ảnh (60×90) Tráng Gương

→ 01 ảnh (20×30) Tráng Gương

→ 01 váy ngày cưới tùy chọn + 01 áo dài ăn hỏi + 07 áo dài đỡ tráp + 07 cavat

→ 01 full HD ảnh lồng nhac kỹ xảo 3 D

→ Trả toàn bộ file gốc và file đã chỉnh sửa

→ Trang phục ngày chụp cô dâu : 03 -04 Váy,áo dài - 02 Veston

———————————

✪✪✪ TRỌN GÓI VIP 4 : 7.890.000Đ

✪ MIỄN phí xe đi lại vé vào cửa chụp tại 5 Garden studio

✪ Tặng vĩnh viễn 01_bộ VEST mới 100%

→ 01 Album (25x38) Đẹp và Sang Trọng

→ 02 ảnh (60×90) Tráng Gương

→ 01 ảnh (20×30) Tráng Gương

→ 01 váy ngày cưới tùy chọn + 01 áo dài ăn hỏi + 07 áo dài đỡ tráp + 07 cavat

→ 01 full HD ảnh lồng nhac kỹ xảo 3 D

→ Trả toàn bộ file gốc và file đã chỉnh sửa

→ Trang phục ngày chụp cô dâu : 03 -04 Váy,áo dài - 02 Veston

———————————

✪✪✪ TRỌN GÓI LUXURY 1 : 8.500.000 VNĐ

→ 01 VÁY ngày cưới LUXURY

→ 01 Album (25x25) or (20x30) 30 Trang

→ 02 ảnh (60×90) Tráng gương cao cấp

→TẶNG 01 bộ khung trang trí phòng tân hôn

→ 01 áo dài ăn hỏi (cặp đôi) - 07 áo dài đỡ tráp- 07 cavat

→ 01 ảnh (20×30) Tráng gương

→ 02 lần trang điểm ngày cưới và ăn hỏi tại cửa hàng

→ 01 full HD ảnh lồng nhạc kỹ xảo 3 D

→ Trả toàn bộ file gốc và file đã chỉnh sửa

→ Trang phục cô dâu : 03 -04 Váy,áo dài + đồ thời trang tự mang đến

→ Trang phục chú rể : 02 Veston + đồ thời trang tự mang đến

✪ MIỄN phí xe đi lại vé vào cửa chụp tại

01. Smiley villa Miền Đông Nước Anh - Studio Hàn Quốc

02. Santorini Công Viên Yên Sở - Studio Hàn Quốc

03. Thảo Nguyên Hoa Long Biên - Studio Hàn Quốc

04. Sydney garden - Studio Hàn Quốc

—————————

✪✪✪ TRỌN GÓI LUXURY 2: 9.990.000 VNĐ

→ 01 VÁY ngày cưới LUXURY

→ Tặng vĩnh viễn 01_bộ VEST mới 100%

→TẶNG 01 bộ khung trang trí phòng tân hôn

→ 01 Album chất lượng cao cỡ (25×35) 30 Trang

→ 02 ảnh (60x90) Tráng gương

→ 01 ảnh (20×30) Tráng gương

→ 01 áo dài ăn hỏi(cặp đôi) - 07 áo dài đỡ tráp- 07 cavat

→ 02 lần trang điểm ngày cưới và ăn hỏi tại cửa hàng

→ 01 full HD ảnh lồng nhạc kỹ xảo 3 D

→ Trả toàn bộ file gốc và file đã chỉnh sửa

→ Trang phục cô dâu : 03 -04 Váy,áo dài + đồ thời trang tự mang đến

→ Trang phục chú rể : 02 Veston + đồ thời trang tự mang đến

✪ MIỄN phí xe đi lại vé vào cửa chụp tại

01.Smiley villa Miền Đông Nước Anh –Thảo Nguyên Hoa

02.Santorini Công Viên Yên Sở -Café Trill

03. Thảo Nguyên Hoa Long Biên –Vườn Nhãn

04. Sydney garden – vườn nhãn

05. 5 Garden Studio

—————————

✪✪✪ TRỌN GÓI LUXURY 3: 11.990.000 VNĐ

→ 01 VÁY ngày cưới LUXURY

→ Tặng vĩnh viễn 01_bộ VEST mới 100%

→TẶNG 01 bộ khung trang trí phòng tân hôn

→ 01 Album chất lượng cao cỡ (25×35) 30 Trang

→ 02 ảnh (60x90) Tráng gương

→ 01 ảnh (20×30) Tráng gương

→ 01 áo dài ăn hỏi(cặp đôi) - 07 áo dài đỡ tráp- 07 cavat

→ 02 lần trang điểm ngày cưới và ăn hỏi tại cửa hàng

→ 01 full HD ảnh lồng nhạc kỹ xảo 3 D

→ Trả toàn bộ file gốc và file đã chỉnh sửa

→ Trang phục cô dâu : 03 -04 Váy,áo dài + đồ thời trang tự mang đến

→ Trang phục chú rể : 02 Veston + đồ thời trang tự mang đến

✪ MIỄN phí xe đi lại vé vào cửa chụp tại 3 điểm

Smiley villa Miền Đông Nước Anh –Thảo Nguyên Hoa - Santorini Công Viên Yên Sở -Café Trill

–Vườn Nhãn - Sydney garden – vườn nhãn

—————————

✪✪✪ TRỌN GÓI LUXURY 4: 14.500.000 VNĐ

→ 01 VÁY ngày cưới LUXURY

→ Tặng vĩnh viễn 01_bộ VEST mới 100%

→TẶNG 01 bộ khung trang trí phòng tân hôn

→ 01 Album Photobook UTRA HD cỡ (25×38) 40 Trang

→ 02 ảnh (60x90) Tráng gương

→ 01 ảnh (20×30) Tráng gương

→ 01 áo dài ăn hỏi(cặp đôi) - 07 áo dài đỡ tráp- 07 cavat

→ 02 lần trang điểm ngày cưới và ăn hỏi tại cửa hàng

→ 01 full HD ảnh lồng nhạc kỹ xảo 3 D

→ Trả toàn bộ file gốc và file đã chỉnh sửa

→ Trang phục cô dâu : 03 -04 Váy,áo dài + đồ thời trang tự mang đến

→ Trang phục chú rể : 02 Veston + đồ thời trang tự mang đến

✪ MIỄN PHÍ chi phí đi lại và vé vào cửa chụp tại cafe SI Cuisine & Mixology - Phố Cổ - Tràng Tiền – Nhà Thờ Lớn

—————————

By: Sophia wedding.

Bảng giá

  • DAY NGHỀ

    BÁO GIÁ DỊCH VỤ CHỤP ẢNH...

//